สตรีนิยม

  • รูปภาพ: จากซ้ายไปขวา: ราณี หัสสรังสี, บําเพ็ญ ไชยรักษ์, ธนภร วิจารณ์, พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์ / FES ประเทศไทย

ในประเทศไทย มีกลุ่มนักกิจกรรมสตรีนิยมจากหลายสาขาที่ทำงานอย่างแข็งขันและต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม FES ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มสตรีนิยม ผ่านเวทีและการประชุมกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มนักกิจกรรม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวด้านสตรีนิยมในประเทศไทย นอกจากนี้ องค์กรเยาวชนยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ FES ได้ให้ความสำคัญและร่วมสร้างฐานคิดในเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ เพศภาวะและเพศวิถี รวมทั้งสิทธิผู้หญิงอีกด้วย 

เอกสารเผยแพร่

Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

On-demand food delivery

Emerging realities in Thailand's platform-mediated work
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (590 KB, PDF-File)


Kulkolkarn, Kiriya

Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (860 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

กลับไปบนสุด