การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ

  • รูปภาพ: อาคารในพื้นที่ธุรกิจของกรุงเทพมหานคร ภาพถ่ายโดย กัปตัน จึงธีรพานิช / FES ประเทศไทย

FES ทำงานร่วมกับองค์กรภาคี ในการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนโยบายมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในโครงการเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Economy of Tomorrow) นักวิชาการและ think tanks ด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ องค์กรภาคประชาชน องค์กรแรงงานและสื่อมวลชนเป็นสมาชิกหลักของชุมชนนโยบายแห่งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดและนโยบายใหม่ๆ สร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น หลังจากได้อภิปรายเรื่องการจัดเก็บภาษีไป ประเด็นที่เราให้ความสำคัญในขณะนี้ก็คือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เวทีอภิปรายจะครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รูปแบบการจ้างงานแบบใหม่ การฝึกทักษะใหม่ การศึกษาและนวัตกรรม รวมถึงมิติทางสังคมของอินเตอร์เนต ทั้งด้านความมั่นคง ความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในข่าวสารข้อมูลและในการแสดงออก

เอกสารเผยแพร่

Kulkolkarn, Kiriya

Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (860 KB, PDF-File)


Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

New forms of platform mediated work for on-demand food delivery

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,4 MB PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

กลับไปบนสุด