โครงการต่างๆ

แรงงานและการเจรจาทางสังคม
โครงการต่างๆ

แรงงานและการเจรจาทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดคำถามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และต่อรูปแบบในอนาคตของงานและการจ้างงาน สนับสนุนความสมานฉันท์ในหมู่คนงาน รวมทั้งการพัฒนาขบวนการแรงงานที่ครอบคลุมทั่วถึงและทุกคนมีส่วนร่วม เพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน
โครงการต่างๆ

ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน

FES ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความเป็นพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม... เพิ่มเติม

สตรีนิยม
โครงการต่างๆ

สตรีนิยม

FES ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มสตรีนิยม ผ่านเวทีและการประชุมกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มนักกิจกรรม... เพิ่มเติม

การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ
โครงการต่างๆ

การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ

FES ทำงานร่วมกับองค์กรภาคี ในการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนโยบายมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในโครงการเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Economy of Tomorrow) ประเด็นที่เราให้ความสำคัญในขณะนี้ก็คือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เพิ่มเติม

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด