เอกสารเผยแพร่

  • รูปภาพ: สื่อสิ่งพิมพ์ของ FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์

A new dynamic for peace?

Post-Tsunami reconstruction and its impact on conflict resolution ; case studies from India, Indonesia, Sri Lanka and Thailand
Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,3 MB, PDF-File)


Chrobot, Stefan

Thailand nach den Wahlen

Premier Thaksin zwischen Machtzuwachs und Krise im Süden
Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (150 KB, PDF-File)


Executive summary of the draft report "Tsunami impact on workers in Thailand"

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


In the Tsunami's wake

media and the coverage of disasters in Asia
Bangkok, Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,7 MB PDF-File)


Media reform going backward?

Bangkok, Bonn

Go to Publication (1,8 MB PDF-File)


Chrobot, Stefan

Trotz innenpolitischer Krise

Premier Thaksin hat Thailand fest im Griff
Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (440 KB, PDF-File)


For Thailand's women workers

twelve years of struggle

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2,52 MB PDF-File)


Hanisch, Rolf

Krisenmanagement in Thailand

Premier Thaksin als Vorstandschef der Thailand Inc.
Bonn

Go to Publication (74 KB, Text)


One step forward, two steps back?

a comparative analysis of public sector collective bargaining in Korea, the Philippines and Thailand ; presented at the 4th Asian Congress of the International Industrial Relations Association, 20-21 November 2001
Quezon City

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


Hörtreiter, Isabel

Women's human rights in Southeast Asia

Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (4,6 MB PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด