เอกสารเผยแพร่

  • รูปภาพ: สื่อสิ่งพิมพ์ของ FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์

Wagner, Jost

Südthailand

Berlin ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2,1 MB, PDF-File)


Thanachaisethavut, Bundit

The Thai labour movement in 2006

action and developments
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (6,1 MB PDF-File)


Meyer, Thomas

[Future of social democracy

Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2,1 MB PDF-File)


Thanachaisethavut, Bundit

[The Thai labour movement in 2006

action and developments
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,2 MB, PDF-File)


[Manual on workers' participatory role in the drafting of 2007 constitution

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


Croissant, Aurel

Electoral reform and party system in East Asian democracies

a comparative analysis with implications for Thailand
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (290 KB, PDF-File)


Rodić, Vesna

Machtwechsel in Thailand

das moralische Dilemma eines Putsches
Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (200 KB, PDF-File)


Rodić, Vesna

Neuwahlen in Thailand

ein Etappensieg für die Demokratie
Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (237 KB, PDF-File)


Thanachaisethavut, Bundit

Labour development and actions in Thailand 2005

Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,6 MB PDF-File)


Thanachaisethavut, Bundit

[Labour development and actions in Thailand 2005

Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,8 MB PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด