เอกสารเผยแพร่

  • รูปภาพ: สื่อสิ่งพิมพ์ของ FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์

Saxer, Marc

Thailand caught in the vertigo of change

how to resolve the political crisis?
Berlin ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (270 KB, PDF-File)


Saxer, Marc

In the vertigo of change

how to resolve the political crisis?
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,1 MB PDF-FIle)


Saxer, Marc

[In the vertigo of change

how to resolve the political crisis?]
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (490 KB, PDF-FIle)


[Asian media barometer

a locally based analysis of the media landscape in Asia ; Thailand 2010
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,7 MB PDF-File)


Asian media barometer

a locally based analysis of the media landscape in Asia ; Thailand 2010
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,7 MB PDF-File)


Sakdina, Chatrakul Na Ayudhya

[ILO convention 87 and 98

why ratify
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (9 MB, PDF-File)


Hofmann, Norbert von

Social democratic parties in Southeast Asia

chances and limits
Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (180 KB, PDF-File)


Thanachaisethavut, Bundit

[Progress report on Thai labour movement 2008

Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (96 MB, PDF-File)


Thai labour movement

action and developments
Bangkok ; Bonn

Go to Publication


People in dialogue, people for peace

making steps towards conflict transformation in Southern Thailand
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (49 MB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด