เอกสารเผยแพร่

  • รูปภาพ: สื่อสิ่งพิมพ์ของ FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์

Paireepairit, Isriya

NBTC digital public TV licensing

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (900 KB, PDF-File)


Saxer, Marc

Tăng tru'óng xanh, năng dông, bên vũ'ng trên co' sò' kęêt họ'p vó'i công băng xã hôi, cho môt xã hôi tót dẹp.

Bangkok (i.V.)

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (680 KB, PDF-File)


Saxer, Marc

The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (420 KB, PDF-File)


Saxer, Marc

The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,3 MB PDF-File)


Saxer, Marc

How can Thailand overcome its transformation crisis?

a strategy for democratic change
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (160 KB, PDF-File)


Anuchitworawong, Chaiyasit; Leangcharoen, Prinyarat; Thampanishvong, Kannika

Green growth and green jobs in Thailand

comparative analysis, potentials, perspectives
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,5 MB PDF-File)


Paireepairit, Isriya

Free space of expression

new media and Thailand's politics
Singapur

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (360 KB, PDF-File)


Chaisukkosol, Chanchai

A new social contract

the way out for Thailand's political transformation crisis
Bangkok ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (310 KB, PDF-File)


Chaisukkosol, Chanchai

[A new social contract

the way out for Thailand's political transformation crisis
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (460 KB, PDF-File)


Saxer, Marc

Thailand im Taumel des Wandels

wie kann das Land seine Krise überwinden?
Berlin ; Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (300 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด