เอกสารเผยแพร่

  • รูปภาพ: สื่อสิ่งพิมพ์ของ FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์

Buranajaroenkij, Duanghathai

Political feminism and the women's movement in Thailand

actors, debates and strategies
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (400 KB, PDF-File)


Buranajaroenkij, Duanghathai

[Political feminism and the women's movement in Thailand

actors, debates and strategies
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (470 KB, PDF-File)


Limsritrakul, Duanpen

Green profits

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (128 MB, PDF-File)


Achavanuntakul, Sarinee; Saiyawet, Natthamethee; Muangcharoen, Sunee

[Energy myth

(Mayakati Palang-ngan)]
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (20 MB, PDF-File)


Narapaiboon, Wichai

[Thai labour history

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (6,8 MB PDF-File)


Speiser, Christine; Windwehr, Svea

A brief history of the German labor movement

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,8 MB PDF-File)


Lesebuch der Sozialen Demokratie ; 2 / Thai

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,8 MB PDF-File)


Saxer, Marc

Fighting corruption in transformation societies

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (970 KB PDF-File)


Saxer, Marc

The economy of tomorrow

how to produce socially just, resilient, and green dynamic growth for a good society
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (19 MB PDF-File)


Saxer, Marc

Fighting corruption in transformation societies

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (65 MB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด