เอกสารเผยแพร่

  • รูปภาพ: สื่อสิ่งพิมพ์ของ FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์

Wantanasombut, Akkanut; Teerakowitkajorn, Kriangsak

Platform economy and its impact on service workers

Case studies from Thailand
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3 MB, PDF-File)


Pitidol, Thorn

Changing Thailand's future with tax reform

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (690 KB, PDF-File)


Access to justice at the level of police investigation

Case studies on violence against women
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2 MB PDF-File)


Werasakwong, Tanis

The education of a dreaming can 01

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (47 MB PDF-File)


Naowarat, Nongyao

Women's education

Self and knowledge space
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2 MB PDF-File)


Sutummakid, Niramon; Kulkolkarn, Kiriya

[A study on just transition]

[Preliminary study on impact of climate change on labour in Thailand]
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,1 MB PDF-File)


Hassarungsee, Ranee

[Ecofeminism and Social Movements in Thailand]

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (350 KB, PDF-File)


Pitidol, Thorn

[Changing Thailand's future with tax reform]

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,7 MB PDF-File)


Ketwongkot, Tanai

[Conscription in Thailand

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (460 KB, PDF-File)


Windwehr, Svea

[Conscription in Germany]

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (300 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด