เอกสารเผยแพร่

  • รูปภาพ: สื่อสิ่งพิมพ์ของ FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์

One step forward, two steps back?

a comparative analysis of public sector collective bargaining in Korea, the Philippines and Thailand ; presented at the 4th Asian Congress of the International Industrial Relations Association, 20-21 November 2001
Quezon City

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


Hörtreiter, Isabel

Women's human rights in Southeast Asia

Bonn

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (4,6 MB PDF-File)


Khantong, Thanong

A new global financial architecture: a Thai perspective

Bonn

Go to Publication


Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Asien auf die Sexindustrie

Fachtagung, 23-November 1998
Bonn

Go to Publication (120 Kb, Text)


Bungarten, Pia

The crisis of Thailand and the International Monetary Fund

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


Hanisch, Rolf

Thailand

Wirtschaftswachstum und Konsolidierung der Demokratie

Go to Publication


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด