เอกสารเผยแพร่

  • รูปภาพ: สื่อสิ่งพิมพ์ของ FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์

Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

On-demand food delivery

Emerging realities in Thailand's platform-mediated work
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (590 KB, PDF-File)


Kulkolkarn, Kiriya

Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (860 KB, PDF-File)


Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

New forms of platform mediated work for on-demand food delivery

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,4 MB PDF-File)


Kosaikanont, Romyen

La recherche dàlternatives

Développement "extractiviste" et résistance des travailleuses féministes en Thaïlande
Maputo

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (480 KB, PDF-File)


Kosaikanont, Romyen

A busca de alternativas

Desenvolvimento "extractivista" e resistência das trabalhadoras feministas na Tailândia
Maputo

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (470 KB, PDF-File)


Kosaikanont, Romyen

The pursuit of alternatives

"Extractivist" development and feminist workersʿ resistance in Thailand
Maputo

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (420 KB, PDF-File)


Lesebuch der Sozialen Demokratie ; 3 / Thai

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (4,6 MB PDF-File)


Kulkolkarn, Kiriya

Impact of transition to electrical vehicles on workers in auto-parts manufacturing

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,4 MB PDF-File)


Kosaikanont, Romyen

Gender and the future of work in Thailand

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (460 KB, PDF-File)


Trade unions in transformation

6 success stories
Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (5,1 MB PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


กลับไปบนสุด