ทีมงานและติดต่อเรา

  • รูปภาพ: ทีมงาน FES ประเทศไทย ภาพถ่ายโดย ศรันย์ภัทร แซ่วงศ์ / FES ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย

สตีเน่อ คลัพเพอร์

info(at)fes-thailand.org

ผู้จัดการโครงการ

ทัศนวรรณ บรรจง

Thatsanavanh(at)fes-thailand.org

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

สุกัญญา สีทา

Sukanya(at)fes-thailand.org

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ/ผู้ช่วยโครงการ

ธมนพัชร์ คูเปอร์ไรเดอร์

Thamonpat.Cooperider(at)fes.asia

ผู้จัดการโครงการ

ปรีดา ศิริสวัสดิ์

Preeda(at)fes-thailand.org

ผู้จัดการโครงการ

ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

Piyakal(at)fes-thailand.org

พนักงานขับรถและผู้ช่วยสำนักงาน

สนิท พิมพ์สวัสดิ์

ผู้ช่วยสำนักงาน

พนิดา ปิ่นมั่น

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

กลับไปบนสุด