• รูปภาพ: โครงการคนงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร โดยคุณวาสนา ลำดี / FES ประเทศไทย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. เพิ่มเติม

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา


แรงงานและการเจรจาทางสังคม
โครงการต่างๆ

แรงงานและการเจรจาทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดคำถามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และต่อรูปแบบในอนาคตของงานและการจ้างงาน สนับสนุนความสมานฉันท์ในหมู่คนงาน รวมทั้งการพัฒนาขบวนการแรงงานที่ครอบคลุมทั่วถึงและทุกคนมีส่วนร่วม
เพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน
โครงการต่างๆ

ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน

FES ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความเป็นพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม และสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่คำนึงถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกภาคส่วน
เพิ่มเติม

สตรีนิยม
โครงการต่างๆ

สตรีนิยม

FES ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มสตรีนิยม ผ่านเวทีและการประชุมกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มนักกิจกรรม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวด้านสตรีนิยมในประเทศไทย
เพิ่มเติม

การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ
โครงการต่างๆ

การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ

FES ทำงานร่วมกับองค์กรภาคี ในการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนโยบายมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในโครงการเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Economy of Tomorrow) ประเด็นที่เราให้ความสำคัญในขณะนี้ก็คือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
เพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่

Kulkolkarn, Kiriya

Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (860 KB, PDF-File)


Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

New forms of platform mediated work for on-demand food delivery

Bangkok

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,4 MB PDF-File)


คุณอาจจะมีความสนใจใน...

FES เอเชีย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ในเอเชียขับเคลื่อนกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความยุติธรรมทางสังคม, ขับเคลื่อนเทิศทางศรษฐกิจในอนาคต, และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่ออิสรภาพ และความมั่นคง เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

FES เชื่อมโยง

การเชื่อมโยงผู้คนในเจตนารมณ์ของสังคมนิยมประชาธิปไตย เราเป็นแหล่งข้อมูลและแบ่งปันเนื้อหาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการแปลมาจากภาษาเยอรมันและเครือข่ายของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ทั่วโลก เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

วารสาร IPS

วารสาร IPS เป็นนิตยสารน้องใหม่ที่มีการสืบทอดกันมาเนิ่นนาน วารสารออนไลน์นี้เน้นไปที่ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมโลก และนำมุมมองใหม่ ๆ ของเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม, การบูรณาการของยุโรป, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สังคมนิยมประชาธิปไตย, และนโยบายการพัฒนา เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

กลับไปบนสุด